İlçe Av Komisyonu Kaymakamımız Tuncay KALDIRIM Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda , av dönemi için il av komisyonuna sunulmak üzere; avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri ile diğer konular görüşülerek karara bağlandı.