10 Aralık, tüm dünya ülkeleri ve ülkemizde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya İkinci Dünya Savaşı sonrasında 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından ‘’İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’’ kabul edilmiştir. İnsanların yaşama ve korunma talebini karşılama amacı doğrultusunda onlara çok çeşitli hak ve özgürlükler tanıyan Beyannamenin kabulünü takip eden yıllarda başlanmıştır
 
Barışın, hoşgörünün hâmisi olan Mevlânaları, Yunus Emreleri, Hacı Bektâş-ı Velîleri bağrından çıkaran; tarihi geçmişi adaletle, barışla ve hoşgörüyle anılan bir milletin evlâtları olarak Dünya İnsan Hakları Günü’nü gururla kutluyoruz.
 
Ülkemizin, Beyanname’yi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir. Zaten bizim inancımızda, kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır ve tarihimiz insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur.
 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’ düsturunu kendine ilke edinen Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir.
 
 
Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.
 
Bu düşüncelerle, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir gelecek diliyorum.